სოციალური ფსიქოლოგია, ნაწილი 24, რუსუდან მირცხულავა, Ilia State University SOC PSYC PSYC 102

Description:
YouTube Preview Image

ჯგუფური გავლენა

Be Sociable, Share!

Comments are closed.