სოციალური ფსიქოლოგია, ნაწილი 31, რუსუდან მირცხულავა, Ilia State University SOC PSYC PSYC 102

Description:
YouTube Preview Image

აგრესიული აცევა

Be Sociable, Share!

Comments are closed.