პოლიტიკის გაგება. ლექცია 7: განვითარებადი პოლიტიკური სისტემები. ნაწილი 2. დავით აფრასიძე. Ilia State University POL GEN 101

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.