რა არის ისტორია? Ilia State University HUM HIST GEN 101

Description:

1. რა არის ისტორია? ნაწილი 1, დავით დარჩიაშვილი, Ilia State University HUM HIST GEN 101

YouTube Preview Image

2. რა არის ისტორია? ნაწილი 2, დავით დარჩიაშვილი, Ilia State University HUM HIST GEN 101

YouTube Preview Image

3. რა არის ისტორია? ნაწილი 3, დავით დარჩიაშვილი, Ilia State University HUM HIST GEN 101

YouTube Preview Image

4. რა არის ისტორია? ნაწილი 4, დავით დარჩიაშვილი, Ilia State University HUM HIST GEN 101

YouTube Preview Image

 

Be Sociable, Share!

Comments are closed.