ხელოვნება, საზოგადოება და რიტუალი ბიზანტიასა და შუა საუკუნეების დასავლეთ ევროპაში, ლექცია 9, ნაწ.3 , ნინო ჭიჭინაძე, Ilia State University M008-2-08262

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.