თანამედროვე სოციოლოგიური თეორიები, ლექცია 2,სიმბოლური ინტერაქციონიზმი, ანა კირვალიძე, Ilia State University

Description:

თანამედროვე სოციოლოგიური თეორიები, სიმბოლური ინტერაქციონიზმი,  ნაწილი 2, ანა კირვალიძე

YouTube Preview Image

თანამედროვე სოციოლოგიური თეორიები, სიმბოლური ინტერაქციონიზმი,  ნაწილი 3, ანა კირვალიძე

YouTube Preview Image

თანამედროვე სოციოლოგიური თეორიები, სიმბოლური ინტერაქციონიზმი,  ნაწილი 4, ანა კირვალიძე

YouTube Preview Image

 

Be Sociable, Share!

Comments are closed.