ლიტერატურული მიმდინარეობები ევროპაში შუა საუკუნეებიდან დღემდე, ლექცია 2, ათინათ მამაცაშვილი, Ilia State University

Description:

ლიტერატურული მიმდინარეობები ევროპაში შუა საუკუნეებიდან დღემდე, ნაწილი 1, ათინათ მამაცაშვილი, Ilia State University
YouTube Preview Image

ლიტერატურული მიმდინარეობები ევროპაში შუა საუკუნეებიდან დღემდე, ნაწილი 2, ათინათ მამაცაშვილი, Ilia State University

YouTube Preview Image

ლიტერატურული მიმდინარეობები ევროპაში შუა საუკუნეებიდან დღემდე, ნაწილი 3, ათინათ მამაცაშვილი, Ilia State University

YouTube Preview Image

ლიტერატურული მიმდინარეობები ევროპაში შუა საუკუნეებიდან დღემდე, ნაწილი 4, ათინათ მამაცაშვილი, Ilia State University

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.