მეტაფოროლოგია. ლექცია მესამე. თამარ ლომიძე. D-008-2-0346

Description:

მეტაფოროლოგია.ნაწილი პირველი.თამარ ლომიძე.Ilia State University

YouTube Preview Image

 

მეტაფოროლოგია.ნაწილი მეორე.თამარ ლომიძე.Ilia State University

YouTube Preview Image

 

მეტაფოროლოგია.ნაწილი მესამე.თამარ ლომიძე.Ilia State University

YouTube Preview Image

 

მეტაფოროლოგია.ნაწილი მეოთხე.თამარ ლომიძე.Ilia State University

YouTube Preview Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be Sociable, Share!

Comments are closed.