საინვესტიციო სამართალი, ლექცია I, თეონა ფურცხვანიძე, Ilia State University.

Description:

 

საინვესტიციო სამართალი, ლექცია I, ნაწილი I, თეონა ფურცხვანიძე, Ilia State University.

YouTube Preview Image

 

საინვესტიციო სამართალი, ლექცია I, ნაწილი II, თეონა ფურცხვანიძე, Ilia State University.

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.