ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი. ლექცია მეოთხე. თამარ ლომიძე.HUM-LIT-EL 101.

Description:

ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი.ნაწილი პირველი.თამარ ლომიძე.Ilia State University

YouTube Preview Image

ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი.ნაწილი მეორე.თამარ ლომიძე.Ilia State University

YouTube Preview Image

ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი.ნაწილი მესამე.თამარ ლომიძე.Ilia State University

YouTube Preview Image

ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი.ნაწილი მეოთხე.თამარ ლომიძე.Ilia State University

YouTube Preview Image

 

 

 

 

Be Sociable, Share!

Comments are closed.