ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში , ლექცია 3, ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104

Description:

 

ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში , ლექცია 3,   ნაწილი 1, ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104


YouTube Preview Image

ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში , ლექცია 3, ნაწილი 2, ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104

YouTube Preview Image

 

Be Sociable, Share!

Comments are closed.