ქართული ენის ზოგადი კურსი 2, ლექცია 2, ნათელა მაღლაკელიძე, Ilia State University

Description:

ქართული ენის ზოგადი კურსი 2, ლექცია 2, ნაწილი 1,  ნათელა მაღლაკელიძე, Ilia State University

YouTube Preview Image

ქართული ენის ზოგადი კურსი 2, ლექცია 2, ნაწილი 2,  ნათელა მაღლაკელიძე, Ilia State University

YouTube Preview Image

ქართული ენის ზოგადი კურსი 2, ლექცია 2, ნაწილი 3,  ნათელა მაღლაკელიძე, Ilia State University

YouTube Preview Image

ქართული ენის ზოგადი კურსი 2, ლექცია 2, ნაწილი 4,  ნათელა მაღლაკელიძე, Ilia State University

YouTube Preview Image

ქართული ენის ზოგადი კურსი 2, ლექცია 2, ნაწილი 5,  ნათელა მაღლაკელიძე, Ilia State University

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.