ქართული ენის ზოგადი კურსი 2, ნათელა მაღლაკელიძე, ლექცია 4, Ilia State University

Description:

ქართული ენის ზოგადი კურსი 2, ნათელა მაღლაკელიძე, ლექცია 4 ნაწილი 1, Ilia State University

YouTube Preview Image

ქართული ენის ზოგადი კურსი 2, ნათელა მაღლაკელიძე, ლექცია 4 ნაწილი 2, Ilia State University

YouTube Preview Image

ქართყული ენის ზოგადი კურსი 2, ლექცია 4,ნაწილი 3, Ilia State University

YouTube Preview Image

ქართული ენის ზოგადი კურსი 2, ლექცია 4, ნაწილი 4, Ilia State University

YouTube Preview Image

Be Sociable, Share!

Comments are closed.