თანამედროვე სოციოლოგიური თეორიები, ლექცია 3,სტრუქტურაციის თეორია, ანა კირვალიძე, Ilia State University

Description:

თანამედროვე სოციოლოგიური თეორიები, ლექცია 3, ნაწილი  1, სტრუქტურაციის თეორია, ანა კირვალიძე, Ilia State University

YouTube Preview Image

თანამედროვე სოციოლოგიური თეორიები, ლექცია 3, ნაწილი  2, ენტონი გიდენსის სტრუქტურაციის თეორია, ანა კირვალიძე, Ilia State University

YouTube Preview Image

 

Be Sociable, Share!

Comments are closed.