ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში , ლექცია 5. ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104

Description:

ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში , ლექცია 5, ნაწილი 1 ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104

ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში , ლექცია 5, ნაწილი 2 ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104

ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში , ლექცია 5, ნაწილი 3ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104

Be Sociable, Share!

Comments are closed.