საერთაშორისო განათლების პოლიტიკა, ლექცია 4, სოფიო გორგოძე, Ilia State University

Description:

საერთაშორისო განათლების პოლიტიკა, ლექცია 4, ნაწილი 1,  სოფიო გორგოძე, Ilia State University

YouTube Preview Image

საერთაშორისო განათლების პოლიტიკა, ლექცია 4,  ნაწილი 2, სოფიო გორგოძე, Ilia State University

YouTube Preview Image

საერთაშორისო განათლების პოლიტიკა, ლექცია 4,  ნაწილი 3, სოფიო გორგოძე, Ilia State University

YouTube Preview Image

 

Be Sociable, Share!

Comments are closed.