უძველესი რელიგიური რწმენა-წარმოდგენების ისტორიიდან.ლექცია მეორე.ნინო აბაკელია.HUM-HIST-EL-135

Description:

უძველესი რელიგიური რწმენა-წარმოდგენების ისტორიიდან.ნაწილი პირველი.ნინო აბაკელია. Ilia State University

YouTube Preview Image

უძველესი რელიგიური რწმენა-წარმოდგენების ისტორიიდან.ნაწილი მეორე.ნინო აბაკელია. Ilia State University

YouTube Preview Image

უძველესი რელიგიური რწმენა-წარმოდგენების ისტორიიდან.ნაწილი მესამე.ნინო აბაკელია. Ilia State University

YouTube Preview Image

უძველესი რელიგიური რწმენა-წარმოდგენების ისტორიიდან.ნაწილი მეოთხე.ნინო აბაკელია. Ilia State University

YouTube Preview Image

 

 

Be Sociable, Share!

Comments are closed.