მეტაფოროლოგია. ლექცია მეხუთე.თამარ ლომიძე.D-008-2-0346

Description:

მეტაფოროლოგია.ნაწილი პირველი.Ilia State University

YouTube Preview Image

მეტაფოროლოგია.ნაწილი მეორე.Ilia State University

YouTube Preview Image

მეტაფოროლოგია.ნაწილი მესამე.Ilia State University

YouTube Preview Image

მეტაფოროლოგია.ნაწილი მეოთხე.Ilia State University

YouTube Preview Image

 

Be Sociable, Share!

Comments are closed.