მეტაფოროლოგია. ლექცია მეათე.თამარ ლომიძე.D-008-2-0346

Description:

მეტაფოროლოგია.ნაწილი პირველი.თამარ ლომიძე. Ilia State University

YouTube Preview Image

მეტაფოროლოგია.ნაწილი მეორე.თამარ ლომიძე. Ilia State University

YouTube Preview Image

მეტაფოროლოგია.ნაწილი მესამე.თამარ ლომიძე. Ilia State University

YouTube Preview Image

მეტაფოროლოგია.ნაწილი მეოთხე.თამარ ლომიძე. Ilia State University

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.