ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში , ლექცია 6. ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104

Description:

ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში , ლექცია 6.1 ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104

YouTube Preview Imagehttp://www.youtube.com/watch?v=i_ByIZhQslQ

Be Sociable, Share!

Comments are closed.