ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი, ლექცია მერვე, თამარ ლომიძე.Ilia State University

Description:

ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი.ნაწილი პირველი.თამარ ლომიძე.Ilia State University

ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი.ნაწილი მეორე.თამარ ლომიძე.Ilia State University

ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი.ნაწილი მესამე.თამარ ლომიძე.Ilia State University

ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი.ნაწილი მეოთხე.თამარ ლომიძე.Ilia State University

 

Be Sociable, Share!

Comments are closed.