ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში , ლექცია 7. ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104

Description:

ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში , ლექცია 7.1. ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104

 

YouTube Preview Imagehttp://www.youtube.com/watch?v=X_kI53Bckao

Be Sociable, Share!

Comments are closed.