კავკასიის დემოგრაფიული ანატომია,ფოლკლორი,ქალი კავკასიის სივრცეში,კავკასიის ისტორია და კულტურა, ლექცია 1, ვლადიმერ კიკილაშვილი, Ilia State University

Description:

კავკასიის დემოგრაფიული ანთროპოლოგია,ფოლკლორი,ქალი კავკასიის სივრცეში,კავკასიის ისტორია და კულტურა, ლექცია 1, ნაწილი 1, ვლადიმერ კიკილაშვილი, Ilia State University

YouTube Preview Image

კავკასიის დემოგრაფიული ანთროპოლოგია,ფოლკლორი,ქალი კავკასიის სივრცეში,კავკასიის ისტორია და კულტურა, ლექცია 1, ნაწილი 2, ვლადიმერ კიკილაშვილი, Ilia State University

YouTube Preview Image

კავკასიის დემოგრაფიული ანთროპოლოგია,ფოლკლორი,ქალი კავკასიის სივრცეში,კავკასიის ისტორია და კულტურა, ლექცია 1, ნაწილი 3, ვლადიმერ კიკილაშვილი, Ilia State University

YouTube Preview Image

 

 

 

Be Sociable, Share!

Comments are closed.