ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი.ლექცია მეათე. თამარ ლომიძე.HUM-LIT-EL 101

Description:

ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი.ნაწილი პირველი. თამარ ლომიძე.Ilia State University

YouTube Preview Image

ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი.ნაწილი მეორე. თამარ ლომიძე.Ilia State University

YouTube Preview Image

ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი.ნაწილი მესამე. თამარ ლომიძე.Ilia State University

YouTube Preview Image

ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი.ნაწილი მეოთხე. თამარ ლომიძე.Ilia State University

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.