კავკასიური ფოლკლორი.ლექცია 6.ვლადიმერ კიკილაშვილი.Ilia State University

Description:

კავკასიური ფოლკლორი,ლექცია 6,1

YouTube Preview Image

კავკასიური ფოლკლორი,ლექცია 6,2

YouTube Preview Image

კავკასიური ფოლკლორი,ლექცია 6,3

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.