ბიზნესის საფუძვლები, ლექცია 5, გიორგი აბაშიშვილი, Ilia State Univesity

Description:

ბიზნესის საფუძვლები, ლექცია 5, ნაწილი 1; გიორგი აბაშიშვილი, Ilia State Univesity

YouTube Preview Image

ბიზნესის საფუძვლები, ლექცია 5, ნაწილი 2; გიორგი აბაშიშვილი, Ilia State Univesity

YouTube Preview Image

ბიზნესის საფუძვლები, ლექცია 5, ნაწილი 3; გიორგი აბაშიშვილი, Ilia State Univesity

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.