საბანკო საქმე, ლექცია 7, გურამ შეროზია, Ilia State University

Description:

საბანკო საქმე, ლექცია 7, ნაწილი 1; გურამ შეროზია, Ilia State University

YouTube Preview Image

საბანკო საქმე, ლექცია 7, ნაწილი 2; გურამ შეროზია, Ilia State University

YouTube Preview Image

საბანკო საქმე, ლექცია 7, ნაწილი 3; გურამ შეროზია, Ilia State University

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.