გლობალური ბიზნეს გარემო, ლექცია 3, ირაკლი ლექვინაძე Ilia State University

Description:

გლობალური ბიზნეს გარემო, ლექცია 3, ნაწილი 1; ირაკლი ლექვინაძე Ilia State University

YouTube Preview Image

გლობალური ბიზნეს გარემო, ლექცია 3, ნაწილი 2; ირაკლი ლექვინაძე Ilia State University

YouTube Preview Image

გლობალური ბიზნეს გარემო, ლექცია 3, ნაწილი 3; ირაკლი ლექვინაძე Ilia State University

YouTube Preview Image

 

 

Be Sociable, Share!

Comments are closed.