ეკონომიქსი, ლექცია 6, დიმიტრი ჯაფარიძე, iliauni ilia state university

Description:

ეკონომიქსი, ლექცია 6, ნაწილი 1; დიმიტრი ჯაფარიძე, iliauni ilia state university

YouTube Preview Image

ეკონომიქსი, ლექცია 6, ნაწილი 2; დიმიტრი ჯაფარიძე, iliauni ilia state university

YouTube Preview Image

ეკონომიქსი, ლექცია 6, ნაწილი 3; დიმიტრი ჯაფარიძე, iliauni ilia state university

YouTube Preview Image

 

 

Be Sociable, Share!

Comments are closed.