ეკონომიქსი, ლექცია 11, დიმიტრი ჯაფარიძე, iliauni ilia state university

Description:

ეკონომიქსი, ლექცია 11, ნაწილი 1; დიმიტრი ჯაფარიძე, iliauni ilia state university

YouTube Preview Image

ეკონომიქსი, ლექცია 11, ნაწილი 2; დიმიტრი ჯაფარიძე, iliauni ilia state university

YouTube Preview Image

ეკონომიქსი, ლექცია 11, ნაწილი 3; დიმიტრი ჯაფარიძე, iliauni ilia state university

YouTube Preview Image

ეკონომიქსი, ლექცია 11, ნაწილი 4; დიმიტრი ჯაფარიძე, iliauni ilia state university

YouTube Preview Image

 

 

Be Sociable, Share!

Comments are closed.