სამართლის ფაკულტეტის კონფერენცია 5

Description:
YouTube Preview Image

გვანცა ჭიკაიძე, თემა: ადამიანის სიცოცხლე, როგორც კერძოსამართლებრივი ხელშეკრულების ობიექტი (ხელმძღვანელი პროფ. გიორგი გ. თუმანიშვილი)

Be Sociable, Share!

Comments are closed.