სამართლის ფაკულტეტის კონფერენცია 3

Description:

ქეთევან მესხიშვილი, თემა: უნდობლობის კონსტრუქციული ვოტუმის მიმართება 2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმის შედეგად მიღებულ მმართველობით მოდელთან

 

Be Sociable, Share!

Comments (1)

  1. გიორგი ნოზაძე says:

    კარგად საუბრობს ეს გოგო, მაგრამ უფრო მეტი აქცენტი აუდიტორიაზე რომ გადაეტანა კარგი იქნებოდა.

    ისეთი შტაბეჭდილება დამრჩა, რომ მხოლოდ 3 კაცს უზიარებს თავის აზრებს.