მემკვიდრეობის სამართალი, ლექცია 1

Description:

ამირან მეშველიშვილი,  მემკვიდრეობის სამართალი. ლექცია 1, ნაწილი 2

YouTube Preview Image

ამირან მეშველიშვილი, მემკვიდრეობის სამართალი. ლექცია 1, ნაწილი 3

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.