იმიტირებული სასამართლო. ფინალური გამოცდა. ნაწილი 4

Description:
YouTube Preview Image

სასამართლო უნარჩვევები. ფინალური გამოცდა. 2012. ილიაუნი
სამართლის ფაკულტეტი

Be Sociable, Share!

Comments are closed.