დავების მოგვარების ალტერნატიული მექანიზმები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 3

Description:

პაკაცოშვილი მიხაელ,  ჯავახაძე დავით. საინვესტიციო დავების გადაჭრა. ნაწილი 1

YouTube Preview Image

პაკაცოშვილი მიხაელ,  ჯავახაძე დავით. საინვესტიციო დავების გადაჭრანაწილი 2

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.