კონსტიტუციონალიზმის პრინციპები. ლექცია 2

Description:

კონსტიტუციონალიზმის  პრინციპები. კარლო  გოდოლაძე. ლექცია 2

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.