კონსტიტუციონალიზმის პრინციპები. ლექცია 3

Description:

კონსტიტუციონალიზმის პრინციპები.  კარლო გოდოლაძე. ლექცია 3

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.