გიორგი ნარმანია. საკორპორაციო სამართალი და კორპორაციული მართვა. ლექცია 4

Description:

საკორპორაციო სამართალი და კორპორაციული მართვა. ლექცია 4. ნაწილი 1
YouTube Preview Image
საკორპორაციო სამართალი და კორპორაციული მართვა. ლექცია 4. ნაწილი 2
YouTube Preview Image
საკორპორაციო სამართალი და კორპორაციული მართვა. ლექცია 4. ნაწილი 3
YouTube Preview Image

Be Sociable, Share!

Comments are closed.