ძალადობა ბავშვთა მიმართ ლექცია 6 ნუგზარ აბაკელია. Ilia State Universety. EDU EL 118

Description:

ძალადობა ბავშვთა მიმართ ლექცია 6,ნაწილი 3 ნუგზარ აბაკელია. Ilia State Universety. EDU EL 118

 

YouTube Preview Image

 

ძალადობა ბავშვთა მიმართ ლექცია 6,ნაწილი 2 ნუგზარ აბაკელია. Ilia State Universety. EDU EL 118

 

 

YouTube Preview Image

 ძალადობა ბავშვთა მიმართ ლექცია 6,ნაწილი 1 ნუგზარ აბაკელია. Ilia State Universety. EDU EL 118

 

 

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.