ძალადობა ბავშვთა მიმართ ლექცია7. ნუგზარ აბაკელია. Ilia State Universety. EDU EL 118

Description:

ძალადობა ბავშვთა მიმართ ლექცია7.ნაწილი1. ნუგზარ აბაკელია. Ilia State Universety.  EDU EL 118

YouTube Preview Image

ძალადობა ბავშვთა მიმართ ლექცია7.ნაწილი2. ნუგზარ აბაკელია. Ilia State Universety.  EDU EL 118

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.