სანოტარო სამართალი. ლექცია 5

Description:

თინათინ რურუა, სანოტარო სამართალი. სანოტარო რეესტრის წარმოების წესი; ელექტრონული რეესტრის ადმინისტრირება; რეესტრის ტიპები და სანოტარო რეესტრის შემადგენლობა. ლექცია 5. ნაწილი 1

YouTube Preview Image

თინათინ რურუა, სანოტარო სამართალი. აქტებისა და დოკუმენტების შენახვა; სანოტარო არქივიდან დოკუმენტებისა და ცნობების გაცემა. ლექცია 5. ნაწილი 2

YouTube Preview Image

 

 

 

 

Be Sociable, Share!

Comments are closed.