ძალადობა ბავშთა მიმართ. ლექცია 3.ნუგზარ აბაკელია. Ilia State Universety. EDU EL 118

Description:

ძალადობა ბავშთა მიმართ. ნუგზარ აბაკელია.  ლექცია 3, ნაწილი  1

YouTube Preview Image

ძალადობა ბავშთა მიმართ. ნუგზარ აბაკელია.  ლექცია 3, ნაწილი  2

YouTube Preview Image

ძალადობა ბავშთა მიმართ. ნუგზარ აბაკელია.  ლექცია 3, ნაწილი  3

YouTube Preview Image

ძალადობა ბავშთა მიმართ. ნუგზარ აბაკელია.  ლექცია 3, ნაწილი  4

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.