ძალადობა ბავშთა მიმართ. ლექცია 4.ნუგზარ აბაკელია. Ilia State Universety. EDU EL 118

Description:

ძალადობა ბავშთა მიმართ. ნუგზარ აბაკელია. ლექცია 4

YouTube Preview Image

ძალადობა ბავშთა მიმართ. ნუგზარ აბაკელია. ლექცია 4

YouTube Preview Image

 

 

Be Sociable, Share!

Comments are closed.