ზურაბ სანიკიძე

Description:

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 1. ნაწილი 1

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 1. ნაწილი 2

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 1. ნაწილი 3

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 1. ნაწილი 4

Be Sociable, Share!

Comments are closed.