ზურაბ სანიკიძე

Description:

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 1. ნაწილი 1

YouTube Preview Image

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 1. ნაწილი 2

YouTube Preview Image

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 1. ნაწილი 3

YouTube Preview Image

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 1. ნაწილი 4

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.