ზურაბ სანიკიძე ლექცია 3

Description:

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია3. ნაწილი 1 YouTube Preview Image

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 3. ნაწილი 2

YouTube Preview Image

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 3. ნაწილი 3

YouTube Preview Image

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 3. ნაწილი 4

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.