ეკონომიქსი; ლექცია 18

Description:

დიმიტრი ჯაფარიძე, გამომუშავება და დისკრიმინაცია. ლექცია 18, ნაწილი 1

YouTube Preview Image

დიმიტრი ჯაფარიძე-გამომუშავება და დისკრიმინაცია. ლექცია 18, ნაწილი 2

YouTube Preview Image

 

Be Sociable, Share!

Comments are closed.