ეკონომიქსი; ლექცია 26

Description:

დიმიტრი ჯაფარიძე-მონეტარული სისტემა. ლექცია 26, ნაწილი 1

YouTube Preview Image

დიმიტრი ჯაფარიძე-მონეტარული სისტემა. ლექცია 26, ნაწილი 2

YouTube Preview Image

 

Be Sociable, Share!

Comments are closed.