შრომის სამართალი, ლექცია , შრომითსამართლებრივი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძვლები და მისი სამართლებრივი შედეგები, ნაწილი 3, თამარ რევაზიშვილი, Ilia State University

Description:

თამარ რევაზიშვილი, შრომის სამართალი, 1-3

Be Sociable, Share!

Comments are closed.