თავისუფლების ფილოსოფია. გივი კუპატაძე. ლექცია 1

Description:

კანონის პოლიტიკური ეკონომიკა
თავისუფლების ფილოსოფია ლექცია 1, ნაწილი 1

YouTube Preview Image

კანონის პოლიტიკური ეკონომიკა
თავისუფლების ფილოსოფია ლექცია 1, ნაწილი 2

YouTube Preview Image

კანონის პოლიტიკური ეკონომიკა
თავისუფლების ფილოსოფია ლექცია 1, ნაწილი 3

YouTube Preview Image

კანონის პოლიტიკური ეკონომიკა

თავისუფლების ფილოსოფია ლექცია 1, ნაწილი 4
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.