კანონის პოლიტიკური ეკონომიკა. ლექცია 2

Description:

თავისუფლების საზღვრები ადამიანის ცხოვრებაში,   ნაწილი 1
ხელმძღვანელი: გივი კუპატაძე

YouTube Preview Image

თავისუფლების საზღვრები ადამიანის ცხოვრებაში,  ნაწილი 2

YouTube Preview Image

თავისუფლების საზღვრები ადამიანის ცხოვრებაში, ნაწილი 3

YouTube Preview Image

თავისუფლების საზღვრები ადამიანის ცხოვრებაში,  ნაწილი 4

YouTube Preview Image

Be Sociable, Share!

Comments are closed.